De toekomst is elektrisch

Het eerste volledig elektrisch aangedreven binnenschip komt er aan

Port-liner, het eerste volledig elektrisch aangedreven binnenvaartship
Impressie: Omega Architects

De toekomst is volgens Werkina elektrisch, volledig elektrisch. Fossiele brandstoffen zullen over enkele tientallen jaren niet meer aan boord te vinden zijn. Behalve door de technische ontwikkelingen wordt dat idee ook gevoed doordat steeds meer grote opdrachtgevers ‘geheel groen’ als voorwaarde stellen voor hun nieuwbouwprojecten. Het publiek wil het en ook overheden stimuleren het door strenge normering enerzijds en interessante subsidies anderzijds. 

 

De techniek aan boord is er al helemaal klaar voor. 

De aandrijving, het energiemanagement, alle componenten aan boord zijn helemaal klaar voor de elektrische toekomst. Met PM-motoren die met een rendement van 97% het vermogen op de schroefas overbrengen, is niet veel verbetering meer mogelijk. De focus ligt nu volledig op het opslaan en het laden van elektriciteit. Dat is behoorlijk volumineus, maar de ontwikkelingen gaan erg snel. Steeds meer grote partijen in andere industrieën, zoals Mercedes en Siemens, storten zich op de ontwikkeling van grote batterijen. De afgelopen 3 jaar is de capaciteit dan ook verdubbeld t.o.v. het volume, en het einde is nog niet in zicht. Het is dan ook aannemelijk om te denken dat over 3 jaar vanaf nu die capaciteit nogmaals verdubbeld zal zijn, of misschien wel meer.

 

Oplaadtijd

De oplaadtijd van een batterij past momenteel niet binnen een vaarschema. Als de vracht aan boord is, is de batterij nog niet voldoende opgeladen. De oplossing daarvoor is dat de batterijen niet vast aan boord staan, maar in verwisselbare 20-voets ISO-containers, ePowerbox geheten. Die zijn makkelijk te plaatsen en te koppelen d.m.v. een cradle. 

 

Van deze containers zullen ook varianten gebouwd gaan worden met gas-, diesel- en later zelfs waterstofgeneratoren. Een 110 meter schip zou 4 batterijcontainers aan boord kunnen nemen waarmee het 35 uur kan varen op kruissnelheid. Voor veel trajecten is dit voldoende. Op trajecten waar veel wisselend vermogen wordt verbruikt  kan een container met een generator geplaatst worden. De container met batterijen wordt dan gebruikt voor zogenaamde ‘peak-shaving’. 

 

Als een schip op een andere route komt te varen kan het ook volledig met generator containers uitgerust worden. Elke energiebehoefte kan dus voorzien worden van een passende energiebron. Toekomstige technische ontwikkelingen zullen vooral plaats gaan vinden in deze containers. Een full electric aangedreven schip is dus future proof. 

 

Impressie van een e-Powerbox 

Dit is een speciaal ontwikkelde schok- en trillingsvrije container voor energieopslag. Een e-Powerbox kan zowel batterijen als diesel- of gasgeneratoren bevatten. Op termijn zullen ook waterstofgeneratoren beschikbaar komen.

Betalen voor gebruik i.p.v. bezit

Door de inwisselbaarheid van de containers hoeft een schipper zich niet vast te leggen op een bepaalde energiebron. Per route kan hij kiezen voor een container met gas- of dieselgeneratoren of batterijen. Aan het einde van zijn traject kan hij, terwijl de vracht gelost of geladen wordt, de batterijen laden of volledig omwisselen. Het zijn niet zijn eigen containers en hij hoeft daarin dus niet te investeren. Hij betaalt slechts voor het gebruik ervan. 

 

Techniek van de toekomst voor schepen van nu

Momenteel worden de eerste full electric aangedreven binnenvaartschepen al gebouwd. Gezien de capaciteit van de batterijen varen die op vaste trajecten van beperkte lengte. 

Als de capaciteit van de batterijen over enkele jaren verdubbeld of verviervoudigd is neemt de reikwijdte van deze schepen evenredig toe. Daar hoeft helemaal niets voor aangepast te worden. Deze schepen profiteren al wel van het subsidieklimaat en de absolute wil van zowel overheden als klanten om groen te gaan varen.