W-PROP

WERKINA'S POWER MANAGEMENT VOOR ELEKTRISCHE VOORTSTUWING

Een van de meest innovatieve schepen momenteel op de binnenwateren is de EcoLiner, gebouwd door Damen / Bodewes. De EcoLiner is het eerste schip dat gas-elektrische voortstuwing combineert met beproefde, onderhoudsarme schroefasvoortstuwing. Het schip is uitgerust met W-PROP, Werkina’s modulaire power management systeem voor elektrische voortstuwing, dat zowel ruimte bespaart als ook gewicht, brandstof,  onderhoud(skosten) en natuurlijk uitstoot van CO2, SOX en NOX!

 

Elektrische voortstuwing

Een elektrisch voortstuwingssysteem levert aanzienlijke brandstofbesparing op tov. conventionele dieseltechniek. Hoe kan dat? De grootste besparing valt te halen wanneer een schip stroomafwaarts vaart. Een grote diesel levert dan weinig vermogen en presteert inefficiënt. Schone elektrische PM-machines met vergelijkbaar vermogen doen dat veel efficiënter. Die worden op hun beurt aangedreven door drie of meer kleine PM-generatoren. Stroomafwaarts hoeft slechts één generator te draaien op optimaal vermogen om uw schip op snelheid te houden. Wanneer er behoefte is aan meer vermogen schakelen de andere generatoren bij en kunt u direct beschikken over de pk's die u gewend bent.

 

LNG (Liquid Natural Gas)

De generatoren van de EcoLiner draaien op LNG, een alternatieve brandstof die kan bijdragen aan emissiereductie. Voorheen was deze brandstof moeilijk inzetbaar binnen een elektrisch aandrijfsysteem omdat generatoren op deze brandstof nou eenmaal niet makkelijk op een stabiel toerental af te regelen zijn. Dit is noodzakelijk binnen een wisselstroom systeem zoals dat van de EcoLiner. Het W-PROP power management behoeft echter geen toerentalsynchronisatie en is dus uitermate geschikt voor LNG. Na opstarten is meteen al het vermogen beschikbaar om vol gas te manoeuvreren. Een schip kan zodoende veilig op één kleine generator varen. W-PROP zorgt voor een automatische balans tussen minimaal verbruik en vermogenstoe- en afname. 

 

Bediening

Het W-PROP systeem genereert veel gegevens die in het stuurhuis uitgelezen kunnen worden, zoals verbruik, vermogen, bedrijfsuren, storingen etc. Het hoofdkantoor kan desgewenst ook realtime over al deze data beschikken. Binnen hetzelfde systeem kunnen bijvoorbeeld ook de boegschroef, hekschroef en ladingspompen aangestuurd worden, en ook de integratie van een tempomaat is een optie.

 

Onderhoud

Het onderhoud aan relatief kleine generatoren is kleinschaliger, eenvoudiger en goedkoper dan aan een conventionele dieselmotor. Zo zijn de hoog-rendement PM generatoren merkonafhankelijk uitwisselbaar en mocht er bij één een storing optreden kan er gewoon doorgevaren worden. Tevens is het mogelijk om een scheiding te maken in het DC-GRID, waarmee onafhankelijke elektrische systemen gecreëerd kunnen worden. Dit voorkomt dat een storing in het ene systeem het andere stil legt. U bespaart dus fors in kosten en stil liggen.

Bekijk een korte uitleg van LNG-Elektrische voortstuwing

W-PROP maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige componenten en technieken, gericht op duurzaamheid. Zo wordt de elektronica voorzien van vloeistofkoeling in plaats van storingsgevoelige, warmteafgevende luchtkoeling. De eenvoudige elektro-magnetische basistechniek maakt W-PROP minder storingsgevoelig dan de bestaande wisselstroom systemen. Dat geeft meer bedrijfszekerheid, minder onderhoud en lagere kosten. Daarbij komt dat de investering in een elektrische aandrijving met W-PROP beduidend kleiner is dan in conventionele systemen!

 

Emissie normen

De komende jaren worden er nieuwe emissienormen van kracht waardoor overheden en brancheorganisaties kritischer naar de uitstoot van de binnenvaart zullen gaan kijken. Ter stimulering van schonere techniek zullen fiscale middelen voor milieu-investeringen blijven bestaan en aangevuld worden met subsidieregelingen in het kader van het Programma Milieu en Technologie (ProMT) en het Europese LIFE-programma. Tevens wil het ministerie van VROM de administratieve- en uitvoeringslasten van de regelingen vereenvoudigen. W-PROP zet een grote technologische stap die kan rekenen op de steun van diverse stimuleringsprogramma's.

 


Wilt u in gesprek over W-PROP?